NAGRODY

Jury w każdej z czterech kategorii muzycznych oraz w Turnieju Tańca wybierze laureatów.

Wykonawcy otrzymają nagrody finansowe:

·         miejsce pierwsze: 3500 zł

·         miejsce drugie: 1500 zł

·         miejsce trzecie: 500 zł

Łączna pula nagród wynosi ponad 25 000 złotych.

Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia puli nagród, przyznania nagród ex aequo oraz przyznania wyróżnień.