Dane konta

Osoba zgłaszająca

Członkowie zespołu

Osoba 1

Osoba 2

Osoba 3

Osoba 4

Osoba 5

Osoba 6

Dodatkowe informacje
Dołącz utwory

Nagrania demonstracyjne muszą zawierać co najmniej trzy utwory oparte na tradycyjnej muzyce polskiej lub środkowo europejskiej / trzy prezentacje taneczne. Prosimy o zamieszczenie linków do utwórów w plikach mp3 lub bezpośrednio w serwisach Youtube, Vimeo, Soundcloud

Oświadczam, że mam 18 lat.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin II Turnieju Muzyków Prawdziwych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Jeśli w składzie zespołu są osoby niepełnoletnie lub solista jest osobą niepełnoletnią to po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu należy niezwłocznie pobrać zgodę opiekuna na udział osoby niepełnoletniej, którą wypełnia opiekun prawny osoby niepełnoletniej. Zgodę należy nadesłać na adres Organizatora. Zgoda dostępna jest w zakładce regulamin jako załącznik.