Apokryfy

Warszawa, województwo mazowieckie

 

Barbara Derlak – harfy celtyckie, śpiew

Sebastian Wielądek − nej, kaval, bansuri, lira korbowa, okaryna

Muzycy zespołu piszą utwory inspirowane dawnymi bajkami, wierzeniami, przywołują stare historie i fantastyczne byty, które istniały niegdyś w ludowej fantazji. Opracowują dawne tematy, próbując przedłużyć im trwanie. Interesują ich także apokryfy w sensie religijnym, czyli pozakanoniczne, ludowe, alternatywne teksty dotyczące postaci i wydarzeń biblijnych (Ewangelia PseudoMateusza, Cykl o Trzech Magach, Dzieje Piotra). W ich tekstach wybrzmiewają inspiracje „Biblią ludową“, zasłyszanymi na wsiach opowieściami i gawędami, bajkami ludowymi, apokryfami Nowego Testamentu. Muzycznie inspirują się zaś tradycyjnymi polskimi pieśniami dziadowskimi i nabożnymi. Korzystają także z dorobku tradycyjnej muzyki sefardyjskiej, tureckiej, hinduskich rag.