Henryk Kulesza

Lelis, województwo mazowieckie

Długoletni śpiewak kurpiowski, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, współtwórca i opiekun Ośrodka Etnograficznego Dziedzictwa Kulturalnego Kurpiów. Repertuar buduje wokół zbiorów Księdza Skierkowskiego z lat 1914−1938 (tomy: 1, 2, 3). Śpiewa również pieśni własnego autorstwa. Otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, laur Marszałka za kurpsiosko żurawine, Medal Pro Mazovia, zaś w latach 2005−2015 otrzymywał liczne I i II miejsca na przeglądach i festiwalach w kraju.