Jan Kępa

 
Rzeczyca
województwo łódzkie
 
 
skrzypce 
 
 
Autentyczny skrzypek reprezentujący muzykę regionu rawsko-opoczyńskiego, ceniony w regionie muzyk ludowy. Przez wiele lat grał w orkiestrze parafialnej oraz w kilku zespołach weselnych. Potrafi grać na wielu instrumentach, m.in na trąbce, skrzypcach, saksofonie, klarnecie, flecie i gitarze. Reprezentuje gminę na imprezach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Występuje z Kapelą Bobrowianie, której jest założycielem. Otrzymał I nagrodę na 48. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych (Kazimierz Dolny nad Wisłą), zajął I miejsce podczas Spotkań Folklorystycznych Od kujawiaka do oberka, II miejsce na Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych (Bedlno), a także otrzymał Nagrodę im. Oskara Kolberga.