Barbara Sroczyńska

Baranów Sandomierski
województwo podkarpackie 
Członkini zespołu Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego. Rozmiłowana w ludowej tradycji, zwyczajach i obrzędach lasowickich, czyli ludu dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jest instruktorką do spraw folkoru w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. Na jej repertuar składają się stare śpiewniki lasowiackie związane ze zwyczajami, obrzędami ludowymi oraz tradycją regionalną oraz innych regionów polskich. Zdobyła m.in. II miejsce na Sabałowych Bajaniach (Bukowina Tatrzańska), otrzymała także Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnie zaangażowanie i kultywowanie tradycji ludowej.