Kapela Ludowa Dobrzeliniacy

Żychlin 
województwo łódzkie
 
Sławomir Czekalski − harmonia trzyrzędowa
Maria Stępień – skrzypce, śpiew
Mieczysław Stańczyk – baraban
Kapela założona została w roku 1978 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzelinie, obecnie działa pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żychlinie. Repertuar kapeli i styl wykonawczy kształtują wpływy trzech regionów etnograficznych: Łowickiego, Kujaw, Łęczyckiego. Muzykanci występują w strojach łowickich, choć mieszkają poza granicami dawnego Księstwa Łowickiego. Repertuar kapeli obejmuje przede wszystkim oberki, kujawiaki, kujony, także polki i marsze. Kapela występuje na przeglądach muzyki ludowej, imprezach folklorystycznych, dożynkach i uroczystościach lokalnych. Bierze udział w ogólnopolskich i regionalnych festiwalach, m.in. w Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych (Bedlno), Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych (Kazimierz Dolny nad Wisłą), Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej (Sieradz).