Duet Zoriuszka

Czaplinek 
województwo zachodniopomorskie
 
Magdalena Urlich
Alina Karolewicz

Od lat wykonują pieśni ludowe: polskie, łemkowskie, ukraińskie, rosyjskie. Od 2012 roku tworzą duet, promujący biały śpiew. Przybliżają słuchaczom pierwotne, niezmienne od wieków brzmienia pieśni obrzędowych (pieśni kupalne, weselne, zaklinania), zataczają kręgi wokół wschodnich Kresów, gdzie na styku kultur słowiańskich przeplatają się polskie, łemkowskie, białoruskie, ukraińskie i rosyjskie zaśpiewy oraz akcenty. Poszukują i utrzymują kontakty z osobami przesiedlonymi na ziemie odzyskane podczas Akcji Wisła. Inspiruje je kontakt z kulturą łemkowską i słuchanie oryginalnych wykonań, a także wyjazdy na Ukrainę i do Rosji. Uczestniczą w imprezach tematycznych, np. w Dniach Kupały, Spotkaniach Kultur (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie i impreza w Koszalinie), corocznie biorą udział w Festynie Średniowiecznym w Torgelow (Niemcy). Zdobyły I nagrodę na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Rosyjskiej (Szczecin).