Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego

Baranów Sandomierski
województwo podkarpackie
 
Zofia Wydro
Agnieszka Solarska
Aleksandra Solarska
Ewa Ziętek
Agnieszka Ziętek
Małgorzata Ziętek

Zespół od 1976 roku kultywuje tradycje i obrzędy lasowiackie (region dawnej Puszczy Sandomierskiej) oraz pieśni i śpiwki lasowiackie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na repertuar zespołu składają się śpiwki obrzędowe, obyczajowe własnego regionu, inspirowane życiem lasowiaków, obrzędami, zwyczajami, ogólnie: tradycją lasowiacką. Zespół wielokrotnie zdobywał I, II i III miejsca na przeglądach, konkursach ogólnopolskich, m.in. na Sabałowych Bajaniach (Bukowina Tatrzańska), Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych (Kazimierz Dolny nad Wisłą), Powiślakach (Maciejowice). Otrzymał także nagrody: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę im. F. Kotuli, Nagrodę im. Oskara Kolberga, Nagrodę Polskiego Radia.