Zespół Śpiewaczy Jarzębina

Zabłocie
województwo lubelskie
 
Danuta Goławska
Teresa Martyniuk
Jadwiga Oleszczuk
Ewa Panasiuk
Janina Ustimowicz
Henryka Welecka

Wielopokoleniowy żeński zespół zajmujący się teatrem obrzędowym i śpiewem tradycyjnym. Powstał w 1991 roku w Kocudzy na Roztoczu, niezwykle interesującym regionie etnograficznym Lubelszczyzny. Działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu. Członkinie zespołu gromadzą i wykonują pieśni nadbużańskiego Podlasia, aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym regionu. Kultywują regionalną tradycję i zwyczaje: dożynki, wesela, kolędowanie z gwiazdą. Zespół wydał dwie płyty: 20 lat z piosenką Zespołu Jarzębina i Śpiewam Tobie, wiosko moja. Źródłem repertuaru zespołu jest głównie tradycja ustna, w tym przekazy rodzinne, wioskowe, stare zapisy i nagrania archiwalne, tzw. zeszyty z tekstami religijnymi, druki ulotne, śpiewniki nabożne i rękopisy. Od 1995 roku grupa współpracuje z polskimi i zagranicznymi zespołami, m.in. Schola Węgajty, Warszawski Dom Tańca czy włoski zespół muzyki dawnej Micrologus.